Ny start
Vi kör med Euro 6-klassade bilar

En viktig del av vårt miljöarbete är att bara köra Euro 6-klassade bilar.

Jonas Wackfelt

Kan ett logistikföretag ha miljön i fokus?

Det är ganska enkelt att beskriva vårt miljöarbete; Vi gör allt som går. Som det här vardagliga – att hushålla med kontorsmaterial, handla ekologiskt och miljövänligt oavsett om det handlar om kopieringspapper, kaffe eller diesel. Ett konkret exempel är att vi försöker tänka "kretslopp" – vi minimerar mängden avfall och använder slutna system för att undvika utsläpp av kemikalier.

Vår största miljöpåverkan är naturligtvis bilarna. Även om det inte alltid krävs ännu, har vi valt att bara köra bilar som är klassade enligt Euro 6 – det mest miljövänliga som går att köra i dag. Om du vill veta mer om vad Euro 6 innebär hittar du mer information här:

Miljöfordon.se

Dielselnet.com

En viktig del i vårt dagliga arbete är att optimera alla våra transporter så att vår miljöpåverkan blir så liten som möjlig.

I trafik för